Email   Pwd ลืมรหัสผ่าน 0 ชิ้น (0 บาท)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท ทีชเทค จำกัด ผู้นำด้านจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ทุกช่วงชั้น ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ค้นหาขึ้นสูง (Advance Search)
 
Physics
Chemistry
Biology
Earth Science & Astronomy
Laboratory Equipment
Audio Visual
Printing
Science Kits
e-Learning
Playground
New Product
Scientist Models
สื่อประกอบการสอน คณิตศาสตร์
สื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์

Catalogue 2018-2020

 

 

Download

- รายการสินค้า ก-ฮ 2018-2020 (PDF)

รายการสินค้า ปี 2018-2020 (Excel)


-รายการสินค้าตามหลักสูตร สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ    2551


-วิธีการสั่งซื้อสินค้าและพิมพ์ใบเสนอราคา ผ่านเว็บไซด์

 

 
หน้าหลัก > สินค้า

แสดง 126 - 150 จาก 1890
Picture Product Name Code Price (฿) Add to Cart
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา การหาค่าความจริงของประพจน์ 305020 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ 305049 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระยะระหว่างจุดสองจุด 305010 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ลิมิตของฟังก์ชัน 305052 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา วงรี 305029 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา วิธีเรียงสับเปลี่ยน 305058 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สมบัติของจำนวนจริง 305016 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สมบัติความบริบูรณ์ 305017 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เมตริกซ์ 306358 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 305023 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กฎของไซน์และโคไซน์ 305037 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 305057 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 305024 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 305025 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม 305036 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา การจัดหมู่ 305059 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา การประยุกต์อนุพันธ์ ตอนที่ 1 305053 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา การวัดตำแหน่งของข้อมูล 305047 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 305062 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา การเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 1 305018 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา การเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 2 305019 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กำหนดการเชิงเส้น 305041 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ความชันของเส้นตรง 305028 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 306418 ฿ 300.00
ดูภาพสินค้า VCD ชุดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ความรู้เบื้องต้นเรื่องเซต 305012 ฿ 300.00
แสดง 126 - 150 จาก 1890